Referens – Reparation & Underhåll (Bro & Anläggning) Höjning av bärighet

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: På uppdrag av Trafikverket kontrollerades möjligheten att höja bärigheten hos tvärbalkar, betongleder och gummitopflager i en tidigare utförd beräkning för bro över Pampaslänken, spårområde och Tomtebodavägen vid trafikplats Karlberg, knr 2-1337-1 och -2.

Bron, byggd 1970, är en kontinuerlig spännarmerad lådbalkbro med en total brolängd som uppgår till ca 707m och en brobredd 10,0m - 17,0m. Spännvidderna mellan stöden varierar ifrån 30,7m till som mest 44,7m. Delar av bro 2-1337-1 är breddad.

 Breddningen består i en tillkommande samverkansbro där farbaneplattan på den nya bron gjöts ihop med farbaneplattan på den gamla bron. Den nya bron har beräknats som en själv stående konstruktion utan samverkan med den befintliga bron.

Convia visade med utförda beräkningar att bärigheten hos tvärbalkar, lager och betongleder kunde höjas till ett eftersträvat lägsta B-värde motsvarande B = 21 ton. Resultatet av utförda beräkningar mynnade ut i att tidigare konstaterade förstärkningsbehov m h t höjning av aktuella bärverksdelars bärförmåga utgick.

Start ev. slutdatum: 2018/06/20 – 2019–2020

En bro