Referens – Byggnadsverk (Bro & Anläggning) Colosseum

Beställare: Ramböll Sverige AB

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: Colosseum avser konstruktionen som bildar det rum som finns i gång-och cykelstråket (235) mellan Skärholmen och handelsområdet. Konstruktionen har flera funktioner, dels bildar den ett bullerskydd där den vall som utgörs av Urbana ytan (298) bryts för gångstråket; dels utgör den stödmurar till nämnda vall och slutligen är den ett viktigt stadsrum i gångstråket.

Colosseum är tillsammans med de fyra broarna över gång-och cykelstråket en viktig miljö för personer som kommer uppleva miljön i låg fart och på nära håll. Därför ställs högre krav på geometrisk form och yta än på exempelvis byggnadsverken i cirkulationsplatsen.

Start ev. slutdatum: 2018/06/20 – 2018/12/02

Övrig information: Colosseum är utförd som en elliptiskt formad stödmur som lutar utåt och har två separata bottenplattor. Colosseum ansluts till intilliggande plattrambroar med dilatationsfogar. Colosseum har en totalt omkretslängd på ca 136 m och gjuts ihop till en monolitisk konstruktion med 4 gjutfogar.

En 3d ritning av colosseum.

3D Modell.

En ritning av colosseum.

FEM-Design, beräknings modell.

Under byggprocessen, en byggarbetsplats.

Byggprocess.

Under byggprocessen, en byggarbetsplats.

Byggprocess.