Referenser

Bro & Anläggning

Rund byggnad

Colosseum

Kategori: Bro och anläggning

Colosseum avser konstruktionen som bildar det rum som finns i gång-och cykelstråket (235) mellan Skärholmen och handelsområdet...

3D ritning

Kvarnholmen Påldäck

Kategori: Bro och anläggning

På platån finns sex stycken f.d. oljebergrum. Dessa är cylindriska med en diameter på 16 meter. Ursprungligen hade de en höjd av 23–24 meter exklusive hjässan...

Ritning av simhall

Västerviks simhall

Kategori: Bro och anläggning

Projektet avser tillbyggnad av Västerviks simhall med en ny 25-meters bassäng, bad och lekutrymme, publikentré och personalutrymmen samt tillhörande utrymmen för installationer och drift och underhåll...

Reparation och underhåll

Broövergång

Höjning av bärighet för bro

Kategori: Reparation och underhåll

På uppdrag av Trafikverket kontrollerades möjligheten att höja bärigheten hos tvärbalkar, betongleder och gummitopflager i en tidigare utförd beräkning för bro över Pampaslänken...

Bro undertill

Lagerbyte för bro över södra Kungsvägen

Kategori: Reparation och underhåll

Convia Ingenjörsbyrå AB har på uppdrag av Lidingö Stad utfört beräkningar av lagerreaktioner för bro över södra Kungsvägen vid Stadshuset med knr 186-31-1. Syftet med beräkningen är att verifiera...

Ritning av viadukt, blått i 3D

Bärighetsberäkning av Viadukt

Kategori: Reparation och underhåll

På uppdrag av Trafikverket utfördes en bärighetsberäkning av bro 2–2044—1 i syfte att kontrollera bärigheten för den sammanbyggda farbaneplattan mellan den ursprungliga och nya bron...

Byggnadskonstruktion

Byggnation pågår i en lokal

Förstärkning industri & kontor Arninge

Kategori: Byggnadskonstruktion, Nybyggnation

mbyggnad samt förstärkning för nya hyresgäster...

Pågående byggnation av ett attefallshus

Attefallshus

Kategori: Byggnadskonstruktion, Nybyggnation

Byggnation av Attefallshus med varierande ändamål...

Husbyggnation med röda byggställningar

Privatbostad Lidingö

Kategori: Byggnadskonstruktion, Nybyggnation

Nybyggnad villa där vi har utför konstruktionsberäkningar...

Husbyggnation med röda byggställningar

Privatbostad Danderyd

Kategori: Byggnadskonstruktion, Nybyggnation

Nybyggnad villa där vi har utför konstruktionsberäkningar...

Byggnation vid dörrar och fönster som är täckta

Privatbostad Sigtuna

Kategori: Byggnadskonstruktion, Reparation

Ombyggnad villa där vi har utför konstruktionsberäkningar...

En sättningsskada i en vägg

Sättningsskador

Kategori: Byggnadskonstruktion, Reparation

Utredning av skador samt sprickbildningar i stomme...

Vattenskada i butik, reparation pågår

Vattenskada i butik

Kategori: Byggnadskonstruktion, Reparation

Omfattande vattenskada där Convia har hjälpt till med...

Reparation av kyrkosal

Ombyggnad Kyrka

Kategori: Byggnadskonstruktion, Reparation

Ombyggnad av gammal kyrka till restaurang...

En pool håller på att bli reparerad

Pool, Reparation

Kategori: Byggnadskonstruktion, Reparation

Reparation av pool efter dåligt gjutresultat...

Intresserad?

Vi på Convia Ingenjörsbyrå erbjuder byggnadskonsulter inom bro, anläggning, industri och hus. Välkommen.