Reparation/ underhåll (Bro och anläggning)

Reparation

Alla konstruktioner bryts ner av tidens tand, vissa snabbare än andra. För att reparera en konstruktion med bibehållen bärighet och en förlängd beständighet krävs kunskaper om både statik och nedbrytningsmekanismer. Vi upprättar reparationshandlingar och har erfarenhet av komplexa reparationer där t.ex. trafik inte kan stängas av under reparationsskedet.

Bro med vatten under med pelare ner i vattnet

Tillstånds­bedömning

Hur mår ditt byggnadsverk?

För att få svar på detta utförs en besiktning och kontroll av skicket på konstruktionen. Vi har tillståndsbedömt de flesta typer av betongkonstruktioner, såsom vattenreningsverk, avloppsreningsverk, simhallar, vattentorn, balkonger, kajer och parkeringsgarage. Vi använder avancerad mätutrustning och tar även prover på betongen.

Allt sammanfattas i en tydlig rapport med orsak till skadors uppkomst och med skriftliga förslag på åtgärder för att förlänga konstruktionens livslängd för att få en överblick över byggnadsverket. Detta för att förvaltaren av byggnadsverket ska kunna ta rätt beslut och sätta in rätt åtgärd i rätt tid.

Kontakta oss för mer information kring en tillståndsbedömning redan idag.

Ett vattenreningsverk med stenar och ett vattendrag igenom

Skador

Har det uppstått skador på din konstruktion? Vi utreder skador som uppstår under konstruktionens livslängd, från felaktigt utfört byggskede till slutet av konstruktionens livslängd.

Hål i en träkonstruktion

Åtgärder

Visar det sig att byggnadsverket har skador eller är i dåligt skick utreds åtgärder som kan genomföras för att säkerhetsställa kvarstående livslängd av byggnadsverket. Ofta utreds flera olika alternativ där livslängd mot investering ställs mot varandra.

Vi utreder och föreslår åtgärdsförslag på ditt byggnadsverk.

Rött faluträ med en bit avskavd färg

Bärighets­utredning

Behöver du veta hur mycket last ditt byggnadsverk klarar av? En bärighetsutredning reder ut detta, i en bärighetsutredning går det att ta hänsyn till skador och dess effekt på byggnadsverket.

Ska en tung transport gå över ditt byggnadsverk? En bärighetsutredning och kontrollberäkning visar om detta är möjligt.

Röd regel i metall som har gått av.

Förstärkning och kapacitet

Om det visar sig att byggnadsverket har för låg kapacitet kan det gå det att förstärka konstruktionsdelarna på varierande sätt.

Vi jobbar med traditionella metoder samt förstärkning med hjälp av kompositmaterial som kolfiber.

Ritning i 3D över en förstärkningsbyggnation

Provtagningar

Vi utför flertalet provtagningar på konstruktioner, detta för att utreda tillståndet samt för att ge korrekta åtgärder vid t.ex. skador.

Vi har kunskap om vilka provtagningar som behövs utföras.

Exempel på provtagningar vi utför: karbonatiseringsmätning, kloridprovtagning och kloridkartering, uttagning av borrkärnor för tryckhållfasthetsprovtagning, tunnslip, vatteninträngningsprovtagning m.m.

Vi utför även icke förstörande provning där vi mäter täckande betongskikt med mera.

En linjal som mäter ett cylinderformat föremål

Inspektion

Vi är cerifierade inspektörer enligt Trafikverkets krav och utför huvud-, allmänna- och särskilda inspektioner.

En man mäter en vit vägg med ett instrument i svart med en display

Intresserad?

Vi på Convia Ingenjörsbyrå erbjuder byggnadskonsulter inom bro, anläggning, industri och hus. Välkommen.