Referens – Byggnadskonstruktion Sättningsskador

Beställare: Förening.

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: Utredning av skador samt sprickbildningar i stomme.

Datum: Pågående.