Byggnadsverk (Bro och anläggning)

Byggnadsverk

Vi utför bygg- och arbetshandlingar inom nya byggnadsverk och konstruktioner. Exempel på uppdrag är samverkansbjälklag, t.ex. peva45, Plannja combidäck m.m.

Projektering av väggar, t.ex. thermomur, ytong, leca murblock m.m.

En blå bro i skog med tågräls.

Om- och tillbyggnader

Ska du bygga till eller bygga om, kontakta oss. Vi utför projekt i varierande storlek!

Om- och tillbyggnad byggs i mörkret.

Temperatur­sprickor

När den färska betongmassan härdar till betong utvecklas värme, hydratationsprocessen är en exoterm reaktion, denna värme kan medföra höga dragspänningar så att betongen spricker.

I AMA Anläggning och betonggjutningar i kategori A är det ett krav på en analys av denna risk för temperatursprickor.

Vi utför analyser samt tar fram arbetsbeskrivningar för att minska dessa risker.

Betong som har spruckit med fukt på.

Platta på mark

Vi har en stor erfarenhet av platta på mark, från småhus till större industrier.

Ska du ha en synlig och sprickfri betongplatta eller ska du köra med stora tunga fordon över en isolerad platta? Kontakta oss!

Grund till ett hus där personer arbetar.

Pålade grunder

Är marken så dålig att pålning krävs? Vi utför pålade grunder och grundkonstruktioner.

Svartvita ritningar.

Intresserad?

Vi på Convia Ingenjörsbyrå erbjuder byggnadskonsulter inom bro, anläggning, industri och hus. Välkommen.