Referens – Byggnadskonstruktion (Nybyggnation) Privatbostad Sigtuna

Beställare: Privatperson.

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: Ombyggnad villa där vi har utför konstruktionsberäkningar, dimensionering och ritningar för ombyggnation.

Datum: 2021.