Referens – Byggnadskonstruktion (Nybyggnation) Privatbostad Danderyd

Beställare: Privatperson.

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: Nybyggnad villa där vi har utför konstruktionsberäkningar, dimensionering och ritningar för hela huset.

Datum: 2020-2021
.