Referens – Byggnadskonstruktion (Nybyggnation) Privatbostad Lidingö

Beställare: Privatperson.

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: Nybyggnad villa där vi har utför konstruktionsberäkningar samt dimensionering för hela huset.

Datum: 2021.