Referens – Byggnadskonstruktion (Nybyggnation) Attefallshus

Beställare: Entreprenörer, privatpersoner
.

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: Byggnation av Attefallshus med varierande ändamål, med & utan källare.

Datum: -