Referens – Byggnadskonstruktion (Nybyggnation) Förstärkning industri & kontor Arninge

Beställare: Totalentreprenör.

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: Ombyggnad samt förstärkning för nya hyresgäster, majoriteten av uppdraget avser förstärkning för nytt gym. 

Datum: Pågående.