Bro över vatten i solljus.

Kvalitet och miljö

Miljöpolicy

Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens och företagets resurser är en självklar del i Convias företagskultur. För att informera personalen och externa kunder om Convias miljöpolicy

  • Personal utbildas och informeras via Convias intranät
  • Kunder och intressenter informeras via Convias hemsida
  • Convia arbetar ständig för bättre miljö för att minimera miljöbelastningen genom att:
  • Motivera och informera våra medarbetare om miljö samt genom att förmå dem att ta större personligt ansvar för sina arbetsuppgifter relaterade till kvalité och miljö
  • Motivera våra medarbetare att engagera sig i miljöfrågor
  • Upprätthålla ett miljöledningssystem som eftersträvar effektivitet och ständiga förbättringar ur såväl miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv
Två arbetare inspekterar en bro

Verksamhetspolicy

Convias policy värnar om kvalitet och god ekonomi i sina leveranser såväl för sina kunder som för företaget samtidig som tillgodoser kundens önskemål, behov och krav.