Bro över vatten i solljus.

Kontaktpersoner

Tekn. Dr. Ali Farhang

Tekn. Dr. Ali Farhang

Byggnadsverk

Anläggningskonstruktör / Broinspektör / Tekn Dr. Betongbyggnad

Kristofer Andersson

Kristofer Andersson

Byggnadskonstruktion

Konstruktör / Broinspektör

Robert Jönsson

Robert Jönsson

Reparation/underhåll

Anläggningskonstruktör Reparation / Broinspektör / Sakkunnig Betong