Referens – Reparation & Underhåll (Bro, Anläggning och Hus) Bärighetsberäkning av Viadukt längs Strandbergsgatan

Uppdragsnamn: Bärighetsberäkning av Viadukt längs Strandbergsgatan med avseende på utförd breddning, 
knr 2-2044-1

Beställare: Trafikverket

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: På uppdrag av Trafikverket utfördes en bärighetsberäkning av bro 2–2044—1 i syfte att kontrollera bärigheten för den sammanbyggda farbaneplattan mellan den ursprungliga och nya bron.

Bro 2-2044-1 ”Viadukt längs Strandbergsgatan” är en kontinuerlig balkbro i betong som är byggd 1970 och ligger på Essingeleden i Stockholm. Överbyggnaden består av två längsgående balkar med en ovanliggande farbaneplatta.

År 2014 utfördes en breddning av bron tillhörande längdsystem 1 (3). Breddningen består av en avfartsramp som är uppbyggd av en balkbro i betong med pålgrundlagda betongpelare.

Delar av konsolen på den befintliga bron revs och gjöts därefter samman med farbaneplattan till den nya bron. Detta gör bl.a. att konsolen till den ursprungliga bron erhåller ett ändrat statiskt verkningssätt genom att den nu även utsätts för moment som ger drag i underkant platta, vilken konsolen ursprungligen inte var dimensionerad för. Man har därför förstärkt undersidan av plattan som sammanbinder de bägge brodelarna med limmad kolfiberväv.

bägge brodelarna med limmad kolfiberväv. Med hänsyn till att undersidan på plattan har en konkav form ifrågasatte Trafikverket om den applicerade förstärkningen kan fungera som det är tänkt. Den konkava formen gör att limmet och betongytan kommer att utsättas för avlänkningskrafter vinkelrätt ytan i samband med att kolfibern belastas vilket gör att den riskerar att släppa ifrån underlaget och därmed förlora sin funktion.

Start ev. slutdatum: 2018-2020

Viadukt med förklarande röda pilar

Ritning av bärigheten