Referens – Reparation & Underhåll (Bro, Anläggning och Hus) Lagerbyte för bro över södra Kungsvägen

Uppdragsnamn: Lagerbyte för bro över södra Kungsvägen vid Stadshuset, knr 186-31-1

Beställare: Lidingö Stad

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: Convia Ingenjörsbyrå AB har på uppdrag av Lidingö Stad utfört beräkningar av lagerreaktioner för bro över södra Kungsvägen vid Stadshuset med knr 186-31-1. Syftet med beräkningen är att verifiera den lyftande kraft som erfordras för lagerlyft vid aktuella stödlinjer där lagerbyte skall utföras.

Bron är en kontinuerlig balkbro i fem fack. Den är utförd i spännarmerad betong och byggd 1971. Fria brobredden är konstant 4m. Mellanstöden utgörs av enpelarstöd med en vinkel motsvarande 100 gon mot stakad linje i centrum bro.

Grundläggning utförd mot berg. Start ev. slutdatum: 2020

En väg med bro

Bron underifrån