Referens – Byggnadsverk (Bro & Anläggning) Västerviks simhall

Beställare: GHAB Arkitekter & Ingenjörer AB; Västerviks Bostads AB

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: Projektet avser tillbyggnad av Västerviks simhall med en ny 25-meters bassäng, bad och lekutrymme, publikentré och personalutrymmen samt tillhörande utrymmen för installationer och drift och underhåll.

3 av dessa oljebergrum hamnar på projekterat gata. För att minska risken av framtida sättningar i cistern, byggs en påldäck för varje cistern som hamnar under gata.

Start ev. slutdatum: 2020/01/23 – 2021/05/24

Övrig information: Convia Ingenjörsbyrå AB dimensionerade alla gjutna konstruktionsdelar. Platta på mark, grund fundament, simbassäng, källarväggar och bjälklag.

 

Grundläggning: Byggnadens stomme grundläggs på längsgående sulor och fundament som för lasten ner via den packade fyllningen, till fast lagrad friktionsjord och/eller morän. Där grundläggningsdjupet mot befintlig byggnads så kräver, används micropålar i tillbyggnaden för att eliminera risker för sättningar i befintlig byggnad.

Källarvåning: Stommen i källarvåningen utgörs dels av platsgjutna väggar, pelare och bjälklag och dels av prefabricerade väggar och pelare. Stommen i källarplanet för inre och yttre laster, horisontella och vertikala vidare från entréplanet ner till grundläggningen.

Entrévåning: Stommen i entréplanet utgörs av prefabricerade betongelement. Pelare, ytterväggar, balkar och takstolar. Stommen i entréplanet för inre och yttre laster, horisontella och vertikala vidare från entréplanet och takkonstruktionen ner till källarplanet och vidare ner till grundläggningen.

Tak: Takskivan utförs med förspända TT-kasetter som utförs som styv skiva, för att hantera horisontella laster och föra dessa vidare ner till stommen i entréplanet. Stomstabilitet: Byggnaden stabiliseras genom skivverkan i väggar, tak och bjälklag som för lasten ner till grundläggningen. Pelare utförs fast inspända i så väl mellanbjälklag som grundläggning.

En 3d ritning av en rektangulär form.

Bild från FEM-Design beräknings program .

En ritning av simhallen i oliak färger.

Bild från FEM-Design beräknings program.

En ritning av simhallens byggnad.

Bild från Tekla modellerings program.

Simhallken i 3D program.

Bild från Tekla modellerings program.

Simhallen inifrån, ritning i 3D och färger.

Bild från Tekla modellerings program.

Byggarbetsplats med maskiner och en röd byggnad.

Byggplats.

Byggarbetsplats med maskiner och en röd byggnad.

Byggplats.