Referens – Byggnadsverk (Bro & Anläggning) Kvarnholmen, Påldäck

Beställare: KUAB Konsult & Utveckling AB

Allmän beskrivning av uppdraget/projektet: På platån finns sex stycken f.d. oljebergrum. Dessa är cylindriska med en diameter på 16 meter. Ursprungligen hade de en höjd av 23–24 meter exklusive hjässan. I samband med utbyggnad av Kvarnholmen till ett bostadsområde har bergtaken på cisternerna sprängts bort.  I samband med detta fylldes cisternerna med sprängsten och morän som tippades i ovanifrån.

3 av dessa oljebergrum hamnar på projekterat gata. För att minska risken av framtida sättningar i cistern, byggs en påldäck för varje cistern som hamnar under gata.

Start ev. slutdatum: 2018/12/12 – 2020/03/11

Övrig information: Convia Ingenjörsbyrå AB dimensionerade alla 3 st påldäck. Påldäck var minst 600mm tjocka betongplattor med 23m långa pålar.

En 3d ritning av en rund form.

Påldäck modell i FEM-design, 3D vy. Typ exempel.

En ritning av ett område.

Plan över påldäck med sektionsanvisningar A, B och C.

Placering av påldäck, ritning.

Sektion A visar placering av påldäck 3 med ett ovanliggande gastät membran.

Jord och en ritning i en tvådelad bild.

Befintlig cistern.